Čo Vám môžeme ponúknuť ?

Našim hlavným cielom je zabezpečovať vzájomné prepojenie počítačov, prípadne počítačových sietí, čo Vám otvorí cestu k Vášmu plnohodnotnému využitiu výpočtovej techniky. Je na Vás, či budete využívať počítačovú sieť na konferenčné hovory, vytvorenie vzdialeného pracoviska, online vizuálnej kontroly pracoviska či Vašej domácnosti pomocou sieťovej kamery, prípadne ako zdroj informácií či ako prostriedok k zvýšeniu konfortu Vášho života. Pripojením sa do siete CityCom získate prístup do siete Internet. Je veľmi veľa možností využitia počítačovej siete, ktoré v konečnom dôsledku určujete Vy, prípadne Váš správca siete. My Vám k tomu ponúkame len naše riešenia, technológiu, v prípade potreby bezpečnostné riešenia.

  • Vzájomné prepojenia počítačov, prípadne počítačových sietí rôznymi komunikačnými spôsobmi, komunikačnými protokolmi a úrovňou bezpečnosti.
  • Projekt a súčasne inštaláciu sieťových kamier AXIS kdekoľvek v dosahu siete CityCom prípadne internetového pripojenia.
  • Integráciu vlastných počítačových sietí do siete CityCom so samostatným IP rozsahom, individuálnou rýchlosťou.
  • Návrh a súčasne realizáciu VPN.
  • Špeciálne bezpečnostné pripojenia SCP.
  • Správu Vašich domén - WEB server, Mail server.
  • Využitie potenciálu nášho FTP servera.
  • Archivácia vašich dát vysokou bezpečnosťou na nezávislom diskovom priestore.
  • Realizácia zvarov optických vlákien 3D zváračkou

Každé riešenie priojenia do siete CityCom je individuálne, vyžaduje si osobitý prístup k spôsobu pripojenia z dôvodu vysokej technickej a finančnej náročnosti. Preto sme vytvorili dotované spôsoby pripojenia s viazanostou na určitý 24 mesiacov.