Informácie pre klientov siete Citycom

Veľkosť emailovej schránky CITYCOM: 100 MB

Adresa poštového servera :

POP3 server: pop3.citycom.sk
SMTP server: smtp.citycom.sk
IMAP server: imap.citycom.sk

Odporúčanie pre nastavenie vlastného wifi routra (domácej wifi):

Vaše domáce WIFI si môžete väčšinou nakonfigurovať na režim AP alebo ROUTER.
Ak je nakonfigurované ako AP (a DHCP je vypnuté), tak všetko je v poriadku.
Avšak v prípade nastavenia na režim ROUTER odporúčame, aby ste si v našej sieti Citycom nadstavili pre vnútorný Lan interface rozsah napr. 10.15.15.x . t.j. Lan interface Vášho routra by mal mať IP adresu 10.15.15.1.
Nepoužívajte pre vnútorný Lan Interface rozsah 192.168.1.x ani 192.168.2.1, keďže dané rozsahy sa používajú pre manažment a monitoring siete Citycom.
Samozreme, nezabudnite na nadstavenie správneho vysielacieho kanála, aby ste nemali zarušenú komunikáciu medzi wifi a napr. vašim PC.

Diagnostika pripojenia Citycom DiagNet :

Porgram na stiahnutie:
DiagNet
* Program pre svoje fungovanie vyžaduje inštaláciu NetFramework 4.5.2:
Net Framework

FTP prístup na Vase www stránky umiestnené na našom www serveri :

Pre prístup z internetu : ftp://188.123.102.184
Adresa pre prístup z intranetu : ftp://192.168.1.15 (zo siete Citycom)

Nastavenia siete

Hlavné verejné IP:
188.123.102.162
195.78.44.56

DNS Server:
192.168.1.10 - DNS server nastavte len v sieti citycom
188.123.102.162 ns1.pcmarket.sk.
188.123.102.163 ns2.pcmarket.sk.

Webmail platny do 30.9.2016 - nepoužívať.

Slúži len na kontrolu migrácie pošty.Môžte si porovnať obsah mailov pred a po migracii.

INFORMÁCIE O ZMENE V NASTAVENIACH EMAILOVÝCH ÚČTOV V DOMÉNE CITYCOM NÁJDETE TU.